Stržene luže

Stržene luže

Natura 2000 območje: SI3000139 Stržene luže

Zahodno od Grosuplja se nahaja mokrotna dolina Stržene luže z mrežo pritokov potoka Bičje. V v povirnem dolini Gadna nahaja mokrišče Stržene luže. V stanski dolini na zahodnem delu Strženih luž so še prisotni mokrotni travniki  modro stožko, ki so življenjski prostor zelo redke vrste metulja barjanski okarček.