Jezerc

Jezerc

Natura 2000 območje: 3000079 Jezerc pri Logatcu

Jezerc je majhno šotno barje, ki se je razvilo v vrtači južno od Prezida pri Logatcu z zaraščanjem plitkega jezera v smeri visokega barja. Vegetacija prehodnega barja krožno obdaja dno vrtače. Poleg šotnih mahov uspevajo tukaj značilne barjanske vrste rastlin kot so dlakava mahovnica, nožničavi munec in okroglolistna rosika.