Prehodna barja

Prehodna barja

Habitatni tip 7140

Že samo ime prehodna barja nakazuje, da gre za življenjska okolja, ki so vmesna stopnja razvoja med nizkimi in visokimi barji. Zaradi te vmesne razvoje stopnje imajo tako značilnosti obeh, med drugim tudi veliko pestrost redkih vrst. Za prehodna barja je značilno, da voda sega do površine ali na njej zastaja ter vsebuje malo ali skoraj nič mineralov in hranil. Najznačilnejše so združbe nizkih in srednje visokih šašev, skupaj s šotnimi in nekaterimi drugimi mahovi. Razvite so prehodne združbe, ki vodijo do združb bazičnih in zakisanih nizkih barij, visokih barij ali vlažnih travišč.

Tako kot bazična nizka barja so tudi prehodna barja v Sloveniji na južni meji evropske razširjenosti.

V Sloveniji se nahajajo v alpskem, predalpskem in dinarskem območju, le eno barje je v preddinarskem. Skupno število barij tega habitatnega tipa je manj kot 20, po površini pa so to manjša barja. Lahko se pojavljajo samostojno ali pa tvorijo širši obrobni predel ob visoko barjanskem osrednjem delu.

Prehodna barja so ogrožena zlasti v nižje ležečih predelih Slovenije, zaradi intenzivnega kmetijstva, gradnje infrastrukture in urbanizacije.