Krimsko – menišijska barja

Krimsko – menišijska barja

Natura 2000 območje: SI3000256 Krimsko hribovje – Menišija

Na severnih obronkih Krimskega hribovja najdemo več manjših nizkih barij. V okolici Brezovice pri Borovnici, na območju Blatnic in Kapitovega griča, se nizka barja prepletajo z mokrotnimi travniki. Območje je življenjski prostor redkega metulja travniškega postavneža. Južno od Brezovice pri Borovnici se v vzhodnem delu doline Prušnice ob manjših pritokih znotraj gozda nahaja več manjših barij. Manjše barjanske površine se nahajajo tudi v gozdu v povirnem delu Borovniščice in južno od jezera pri Rakitni.