Loeselova grezovka

Loeselova grezovka

Liparis loeselii

Loeselova grezovka je skrivnostna barjanska rastlina, ki sodi v družino kukavičevk. Zaradi rumeno zelenih barv in nizke rasti, jo je med šopi trave, šašev ali ostričevk razmeroma težko opaziti. V zemlji ima jajčast gomolj iz katerega požene steblo z največkrat dvema pritličnima suličastima listoma. Na vrhu stebla je 3 do 15 zeleno rumenih, navzgor obrnjenih cvetov. Cvetni listi so ozki zaradi zavihanih robov in  4 do 5 mm dolgi. Grezovka cveti od maja do julija. Razmnožuje se tako spolno s samoopraševanjem kot vegetativno z gomoljčki.

Značilna rastišča so nizka barja in zamočvirjeni predeli bogati z mahovi, šaši, ločki ali travami npr. modro stožko. Prevladujejo tla bogata s karbonati, vendar uspeva tudi na nekoliko zakisani podlagi. Vrsta je občutljiva na zmanjšano vlažnost rastišča in na povečan vnos hranil. Zaradi suše v času rasti se slabše razvijejo cvetovi ali rastline sploh ne cvetijo ali v najbolj neugodnih razmerah niti ne poženejo.

V Sloveniji se vrsta posamično in raztreseno pojavlja v osrednjem delu, na Gorenjskem in Koroškem.

Populacije so različno velike, večinoma s po nekaj primerki, vendar nikjer ne presegajo nekaj deset osebkov. Zaradi dejanskih in potencialnih posegov človeka na rastišča z osuševanjem, dodajanjem gnojil, zasipavanjem, gradnjo prometnic ipd. je večina rastišč ogrožena. Nekatera do sedaj znana nahajališča so bila že uničena ali so opazno prizadeta.