Češeniške gmajne

Češeniške gmajne

Natura 2000 območje: SI3000079 Češeniške gmajne z Rovščico

Znotraj gozdnega kompleksa Češeniških gmajn in Rove pri Radomljah so se v ulekninah, kjer zastaja voda, na kisli geološki podlagi na več mestih razvila prehodna barja ter uleknine na šotni podlagi. Na barjih rastejo številne v slovenskem in evropskem merilu izredno redke in ogrožene barjanske rastline.