Mlake pri Trzinu

Mlake pri Trzinu

Natura 2000 območje: SI3000275 Rašica

Zahodno od Trzina se znotraj rašiškega gozda ob potokih Motnica in Blatnica, nahajajo nizka in prehodna barja ter travniki z modro stožko. Območje je rastišče Loeselove grezovke drugih vrst kukavičevk, treh vrst mesojedih rosik ter številnih drugih redkih in ogroženih rastlinskih vrst.