Narava

Barja in mokrotni travniki so posebna in pestra življenjska okolja. Posebna zaradi različnih prilagoditev živalskega in rastlinskega sveta na mokrotno okolje in pomanjkanja hranil v tleh, ter pestra zaradi prepleta kopenskih in vodnih razmer, ki oblikujejo raznolika življenjska okolja. Čeprav za človeka ti ekosistemi niso zanimivi iz vidika kmetovanja, imajo zelo pomembno vlogo pri zadrževanju in prečiščevanju vode ter drugih pomembnih naravnih procesih. V nižinskih predelih Slovenije so barja in mokrotni travniki v izginjanju, predvsem zaradi vedno bolj intenzivnih kmetijskih praks, ter tudi zaradi opuščanja tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in posledičnega zaraščanja.