Aktivnosti na terenu

Monitoring barjanskega okarčka

Barjanski okarček je v Strženih lužah še prisoten V juniju in juliju 2018 je bil opravljen popis stanja populacije barjanskega okarčka v projektnem območju Stržene…