Aktivnosti na terenu

Spoznavali smo mokrišča

V zadnjem majskem tednu se je po dolgem zatišju dogodkov končno odvila delavnica Mala barja-Marja. Ob doživljajskem sprehodu v Arboretumu Volčji potok smo v petek…

Novi pragovi v Podhomu

Med Bledom in Podhomom se v kmetijski krajini nahaja povirje potoka Rečica z mokriščnimi habitatnimi tipi, imenovano tudi barje Križank. Zaradi zgrajenih drenažnih jarkov so…