Aktivnosti na terenu

Nova opazovalnica v Bodeščah

Vzhodno od Bodešč pri Bledu se je na nekdanjih savskih terasah ob Savi Dolinki razvilo povirje s karbonatnim nizkim barjem. Posebnost tega območja so slikoviti lehnjakotvorni…