Aktivnosti na terenu

Novi pragovi v Podhomu

Med Bledom in Podhomom se v kmetijski krajini nahaja povirje potoka Rečica z mokriščnimi habitatnimi tipi, imenovano tudi barje Križank. Zaradi zgrajenih drenažnih jarkov so…