Monitoring barjanskega okarčka

Barjanski okarček je v Strženih lužah še prisoten

V juniju in juliju 2018 je bil opravljen popis stanja populacije barjanskega okarčka v projektnem območju Stržene luže pri Grosupljem. Gre za eno najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev v Evropi in Sloveniji, ki jo, poleg populacije v Strženih lužah, v osrednjem delu države najdemo le še na Ljubljanskem barju. S popisom vseh ulovljenih osebkov se je potrdilo, da je stanje barjanskega okarčka v Strženih lužah kritično, saj so bile v letu 2018 tu ulovljene le 3 samice. V želji po izboljšanju življenjskega prostora za to vrsto metulja bomo odstranili lesno zarast in preko spremljanja nivoja talne vode ter izvedbe različnih ukrepov poskušali uravnavati hidrološke razmere območja.

Slika: s številko 2 označena samica barjanskega okarčka (foto: Primož Glogovčan). Označevanje s flomastrom metuljem ne škodi, raziskovalcem pa pomaga, da lahko ocenijo velikost populacije.

Barjanski okarček

Napisal: Primož Glogovčan, 1.10.2018