Zaključek hidroloških del na Jezercu

Konec meseca oktobra smo zaključili z gradbenimi – hidrološkimi deli na Jezercu pri Logatcu. Izvedli smo sanacijo prepusta, ki omogoča zadrževanje vode v vrtači, na kateri plava visoko barje, ki ga na robu obdaja pas prehodnega barja. Zadrževanje vode je namreč ključno za ohranjanje teh dveh habitatnih tipov in edinstvenega fenomena plavajočega barja.  Z namestitvijo pragu smo za 20 cm zvišali prelivno koto, kar bo zagotavljalo večjo stalno omočenost jezerca ter višjo gladino v času hidroloških minimumov.

   

 

Sanacijo prepusta smo izvedli z namestitvijo dveh vrst lesenih pilotov, med kateri je bil nameščen geotekstilni in bentonitni ovoj za nepropustnost pregrade.

  

Krona pragu je bila prekrita z lesenimi poloblicami.

Za krovnega izvajalca hidroloških del na projektu, podjetje Eho projekt d.o.o., je dela na Jezercu izvedlo podjetje AS SIGRA d.o.o.. Naročnik del je projektni partner Občina Logatec.