Odstranjevanje zlate rozge v Mišji dolini – Marinčki

Prostovoljno gasilsko društvo KARLOVICA je v soboto, 29. junija 2019, s svojimi prostovoljci odstranjevalo invazivne rastline kanadske in orjaške zlate rozge na območju Mišje doline – v MARINČKIH. Zlato rozgo so ročno pulili na terenu, ki je precej moker in zaraščen s trstičjem. Na površinah, kjer je bilo rozge zelo veliko, so jo pokosili z ročno nahrbtno kosilnico na nitko.

V prvem dnevu so izpeljali dve akciji, sodelovalo je 32 prostovoljcev, ki sta jih koordinirala Matic Krašovec in Franci Zakrajšek. Akcijo sta strokovno nadzorovali Jasna Mulej iz ZRSVN in Metka Starič iz Zavoda Parnas.

     

    

Rastlinje so nabirali v vreče, a zaradi zelo velike količine materiala so se odločili, da zbrani material zbalirajo. Po izvedenih akcijah je sledila topla malica za vse prostovoljce.

V prvih dveh akcijah so nabrali 600 kg materiala, ga zbalirali in odpeljali na deponijo na Barju. Na deponiji na Barju so ga prevzeli 1. julija ob 11h.

Naslednji dve akciji sta predvideni v soboto, 6. julija 2019.