Odstranjevanje zlate rozge v Mlakah pri Trzinu

Člani Društva Slovenski Geocaching klub bodo letos in v prihodnjih dveh letih odstranjevali invazivne tujerodne rastlinske vrste (kanadsko in orjaško zlato rozgo) na mokrišču v Mlakah pri Trzinu. Letos so izvedli že dve akciji in skupno odstranili kar 650 kg zlate rozge, ki so jo odpeljali na deponijo.

Čestitke za uspešno opravljeno delo!

Poročilo in fotografije iz obeh akcij si lahko ogledate tu:

Odstranjevanje ITV v Mlakah pri Trzinu: 1. akcija

Odstranjevanje ITV v Mlakah pri Trzinu: 2. akcija