Odstranjevanje kanadske zlate rozge v Bodeščah

     

V projektu Mala  barja – Marja smo v okviru akcije Izboljšanje stanja ohranjenosti bazičnih nizkih barij med poletjem izpeljali dve akciji odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Skupaj s prostovoljci Društva Spoštujmo Bled in Društva za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico smo na projektnem območju v Bodeščah odstranjevali kanadsko zlato rozgo. Akciji smo izpeljali v kratkem časovnem razmiku. Prva akcija je potekala dne 23.06.2020, naslednja že mesec dni kasneje, in sicer dne 23.07.2020.

   
V obeh akcijah smo napolnili velik zabojnik. Med drugo akcijo smo odstranjevali kanadsko zlato rozgo tudi na predelu, ki se stika s projektnim območjem. Tam je bila še med prvo akcijo celotna površina porasla s kanadsko zlato rozgo, v času drugega odstranjevanja pa je bila v večjem delu že pokošena s strani lastnika.
Obe akciji sta potekali v dobrem vzdušju in s pozitivno energijo. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki ste pomagali pri obeh akcijah in hvala za priskrbljeno malico.

Besedilo: Petra Muhič

Fotografije:

Slika 1: Prej (foto: Andreja Škvarč)

Slika 2: Polnjenje zabojnika (foto: Andreja Škvarč)

Slika 3: Potem (foto: Andreja Škvarč)

Slika 4: Gasilska slika s prostovoljci (foto: Petra Muhič)

Slika 5: Odnašanje kanadske zlate rozge proti zabojniku (foto: Andreja Škvarč)