Odstranjevanje zlate rozge v Mišji dolini – Marinčki, Knej

V soboto 13. junija 2020 sta v Mišji dolini – MARINČKIH in KNEJU potekali prvi dve letošnji  akciji odstranjevanja invazivk. Pod delovnimi rokami 22 prostovoljcev  gasilskega društva KARLOVICA  je bilo ročno odstranjenih kar 250 kg kanadske in orjaške zlate rozge.

        

Obilno deževje preteklih dni je teren dodobra namočilo, a tudi zrahljalo zemljo in olajšalo puljenje upornih korenik, s katerimi se zlata rozga hitro razširja. Njeni gosti in trajni sestoji preprečujejo rast drugih rastlin ter izpodrivajo domorodne vrste. Razen dveh večjih sestojev je bila večina steblik manjših od 1 m in razsejanih med drugo rastlinje, njihovo odstranjevanje pa zamudnejše.

          

Ves zbran rastlinski material je bil zbaliran in odpeljan na deponijo Barje. Akciji je v sodelovanju z ZRSVN in Zavodom PARNAS koordiniral predsednik društva Primož Ogrinec. Naslednja bitka proti zlati rozgi je predvidena v akciji 4. julija.  
   

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo!

Zanimivost: Kanadsko in orjaško zlato rozgo so iz Severne Amerike v Evropo oz. Veliko Britanijo prinesli kot okrasni rastlini v 17. oz. 18 stol. Tam sta iz vrtov ‘pobegnili’  v naravo. Danes pa sta razširjeni že po vsej Sloveniji. Več o invazivnih rastlinah v kmetijski krajini si lahko preberete tukaj