Leseni zadrževalni pragovi v Logarjih

Na povirnem območju vodotoka Kozmanjka, ki si svojo pot urezuje skozi bazično nizko barje Logarjev je bilo postavljenih več zadrževalnih pragov. Zaradi svoje v celoti lesene konstrukcije iz lesenih brun se v okolje umeščajo neopazno, prijazni do narave in očesa. Leseni pragovi bodo ob nizkih vodostajih preprečili prekomerno odtekanje vode in tako omogočili večjo vlažnost življenjskega okolja nanj posebej prilagojenih rastlinskih združb in vrst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ogledom smo eno izmed njih tudi ujeli v objektiv. Našli smo čisto pravo mesojedko – alpsko mastnico v polnem razcvetu. Svoje ime je dobila po lepljivih in debelih, ‘mastnih’ rumenozelenkastih listih z žlezami. Z njih lepljivim izločkom lovi žuželke.

Alpska mastnica (Pinguicula alpina)

Za krovnega izvajalca hidroloških del na projektu, podjetje Eho projekt d.o.o., je dela v Logarjih izvedlo podjetje FENIKS d.o.o.