V Mlakah pri Trzinu nastaja nova učna pot

Spomladi je v Mlakah pri Trzinu, na delu nekoč obsežnih trzinskih mokrišč, začela nastajati nova učna pot Mlake. Zasnovana je kot interaktivna raziskovalna učna pot, opremljena z vsebinami za najmlajše in druge obiskovalce. Prve  bo lahko sprejela že predvidoma konec letošnjega septembra. Pot se bo začela na mostičku pri gostilni Trzinka, potekala bo po označenih obstoječih poteh skozi gozd ter se končala na lesenem razgledišču ob mokrišču.

Na učni poti bodo na štirih informativnih točkah obiskovalci spoznali mokrišča, rastlinske in živalske vrste, ki so značilne za mokrišča ter njihov pomen za naše okolje. Na ta način bomo prispevali k ozaveščanju o pomenu mokrišč in k njihovi ohranitvi. Po končanih izvedbenih delih se bodo poti sanirale in uredile na sonaraven način.

Fotografije: Maja Brozovič in Ana Movrin