Minister za okolje in prostor v Trzinu obiskal mokrišče projekta Mala barja-Marja

V torek, 8. marca se je Vlada Republike Slovenije mudila na delovnem obisku v severnem delu Osrednjeslovenske statistične regije. Na terenskem obisku je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak obiskal projektno območje Mlake pri Trzinu ter se seznanil  z izvajanjem projekta ‘Mala barja-Marja’. Poudaril je, da tovrstni projekti pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti in ohranjanju sonaravnega razvoja v Sloveniji. Obisku so se pridružili tudi trzinski župan, predstavniki MOP-a in ZRSVN – vodja projekta Matic Kozina.

V dobri uri si je minister ogledal osrednje območje mokrišča, kjer je bil v začetku lanskega leta izveden ukrep odstranjevanja zarasti, ob razglednem podestu pa je vidno zadovoljen preizkusil tudi poučna igrala, ki so del nove Učne poti Mlake. Ta bo uradno odprtje pričakala v prihodnjih tednih.

Vodja projekta Matic Kozina pojasnjuje pomen izvedenih aktivnosti na projektnem območju Mlake pri Trzinu. Foto: https://www.facebook.com/mop.gov.si/

 

Fotografija – prikazna slika dogodka : https://www.facebook.com/mop.gov.si/