Novice

Monitoring barjanskega okarčka

Barjanski okarček je v Strženih lužah še prisoten V juniju in juliju 2018 je bil opravljen popis stanja populacije barjanskega okarčka v projektnem območju Stržene…

Terenska delavnica v OŠ Trzin

Na projektnem območju Mlake v Trzinu smo izvedli terensko naravovarstveno delavnico na temo mokrišč za učence OŠ Trzin. Učencem devetega razreda smo v uvodu predstavili…