Naravovarstvena delavnica na mokrišču pri Bodeščah

Naravovarstvena delavnica z OŠ Radovljica

V sredo, 22.05.2019, smo imeli na projektnem območju Bodešče naravovarstveno delavnico na temo mokrišč za učence OŠ Radovljica. V uvodnem delu delavnice smo učencem predstavili mokrišča, poudarili kaj so njihove funkcije, zakaj so tako pomembna za naravo in namenili nekaj besed o tem, kaj jih ogroža. Podrobneje smo jim predstavili mokrišče v Bodeščah, ki smo si ga imeli priložnost ogledati.

Delavnica je nato potekala v dveh skupinah. Ena skupina je delovanje in pomen mokrišč spoznavala z ustvarjalnimi pristopi, namreč z izdelavo makete mokrišča iz plastelina, s katero so nato učenci na interaktiven način spoznali delovanje mokrišč. Po končanem oblikovanju makete mokrišča so učenci še narisali mokrišče, kot si ga sami predstavljajo.

Drugi del delavnice je bil bolj raziskovalno usmerjen. Učenci so na mokrotnem travniku, ki je bil odkupljen v okviru projekta v letu 2018, neposredno spoznavali rastline in živali mokrotnega travnika, preko ugank pa tudi druge zavarovane mokriščne in barjanske vrste.

Zapisali: Petra Muhič in Andreja Škvarč