Javno naročilo za popis vegetacije

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu Mala barja – Marja in PoLJUBA.

Objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) TER HABITATOV CILJNIH VRST METULJEV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja – Marja IN PoLJUBANaložbi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN001036/2019-W01

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom

Projektna naloga

Obrazec: finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Obrazec: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del

Obrazec: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – MENICA

Obrazec: Izjava za gospodarski subjekt

Obrazec: Podatki o ponudbi

Referenčno potrdilo kadra

Sklop 1: Obrazec za predračun

Sklop 2: Obrazec za predračun

Sklop 3: Obrazec za predračun

Sklop 4: Obrazec za predračun

Sklop 5: Obrazec za predračun

Sklop 1: Vzorec pogodbe

Sklop 2: Vzorec pogodbe

Sklop 3: Vzorec pogodbe

Sklop 4: Vzorec pogodbe

Sklop 5: Vzorec pogodbe

Soglasje podizvajalca

 

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe!

Loeselova grezovka – M. Kocjan