Dogodki

Terenska delavnica v OŠ Trzin

Na projektnem območju Mlake v Trzinu smo izvedli terensko naravovarstveno delavnico na temo mokrišč za učence OŠ Trzin. Učencem devetega razreda smo v uvodu predstavili…