Terenska delavnica v OŠ Trzin

Na projektnem območju Mlake v Trzinu smo izvedli terensko naravovarstveno delavnico na temo mokrišč za učence OŠ Trzin. Učencem devetega razreda smo v uvodu predstavili tematiko mokrišč ter izpostavili Mlake v Trzinu kot pomembno lokalno in državno mokrišče. Nato je delo potekalo v dveh skupinah: prva skupina je na didaktičen in interaktivni način spoznavala pomen mokrišč, njihovo delovanje ter njihovo visoko biodiverziteto, vključno z redkimi in ogroženimi vrstami. Druga skupina je spoznavala problematiko tujerodnih invazivnih vrst, ki so prisotne na širšem območju in predstavljajo tudi grožnjo projektnemu območju. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj mokrišče v Trzinu ogroža in kako bi ga bilo mogoče dolgoročno ohranjati. Ob tem smo kot primer možnih naravovarstvenih aktivnosti učencem predstavili aktivnosti načrtovane v okviru projekta Marja.