Dva nova kratka filma iz Mišje doline – Zavod PARNAS in Mala barja MARJA

Projektni partner, Zavod PARNAS, je pripravil dva kratka filma o aktivnostih projekta Mala barja – Marja v Mišji dolini, območju Nature 2000. Prvi prikazuje postavitev vodnih stopenj na bazičnem nizkem barju v Logarjih, drugi pa odstranjevanje invazivnih rastlin ter sejanje senenega drobirja na mokrotnem travniku v Kneju.

Celotna novica je na voljo na spletni strani http://zavod-parnas.org/w/dva-kratka-filma-mala-barja-marja/