Vabilo in javni poziv za izvajanje prilagojene rabe na območjih projekta Marja

Obveščamo vas, da je odprt javni poziv za izvajanje prilagojene rabe na območju projekta Marja.

Z ukrepom želimo ohranjati in izboljšati stanje naslednjih habitatnih tipov: bazična nizka barjaprehodna barja in travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae).

Glavne zahteve ukrepa Marja so pozna košnja ter prepoved določenih aktivnosti: paše, gnojenja, izsuševanja.

Sredstva se bodo dodeljevala v letih 2022 in 2023, izvajalec pa bo zaradi zagotavljanja dolgoročnosti rezultatov projekta na zemljišču vzdrževal vzpostavljeno stanje in ekstenzivno upravljal s travniki še najmanj do leta 2028.

Rok za oddajo vloge je 22.6.2022. Zavod bo na posredovane vloge po preučitvi podal odgovor. Predvidena sredstva se bodo delila do porabe.

Vabljeni k udeležbi!

Več o pozivu si lahko preberete na spodnjih povezavah.