Povabilo k sodelovanju pri naravovarstvenem ukrepu Marja

Z veseljem vam sporočamo, da je odprt javni poziv za izvajanje prilagojene kmetijske prakse na območju projekta Marja.

Z ukrepom želimo ohranjati in izboljšati stanje naslednjih habitatnih tipov: bazična nizka barjaprehodna barja in travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae).

Glavne zahteve ukrepa Marja so pozna košnja ter prepoved določenih aktivnosti: paše, gnojenja, izsuševanja.

Sredstva se bodo dodeljevala v letu 2021, izvajalec pa bo zaradi zagotavljanja dolgoročnosti rezultatov projekta na zemljišču vzdrževal vzpostavljeno stanje in ekstenzivno upravljal s travniki še najmanj do leta 2026. V primeru podaljšanja projekta se lahko podaljša pogodba in dodelijo dodatna sredstva za izvajanje ukrepa.

Rok za oddajo vloge je 15.6.2021. Zavod bo na posredovane vloge po preučitvi podal odgovor. Predvidena sredstva se bodo delila do porabe.

Več o pozivu si lahko preberete na spodnjih povezavah.