Podaljšan je rok za vpis v naravovarstveni ukrep Marja

Spoštovani,

obveščamo vas, da je rok za oddajo vloge za sodelovanje pri aktivnostih na območjih projekta Marja – izvajanje prilagojene rabe, za sezono 2023 podaljšan in sicer do 15.7. 2023.

Zavod RS za varstvo narave bo na posredovane vloge po preučitvi podal odgovor. Predvidena sredstva se bodo delila do porabe.

Objavljamo spremembo javnega poziva z dne 8. 6. 2022

Z ukrepom želimo ohranjati in izboljšati stanje naslednjih habitatnih tipov: bazična nizka barja in travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae).

Glavne zahteve ukrepa Marja so pozna košnja ter prepoved določenih aktivnosti: paše, gnojenja, izsuševanja.

Obveščamo vas, da se višina izplačila sredstev za izvajanje ukrepa, ki je veljala za sezono 2022 v letu 2023, zviša.  In sicer; “Za vzdrževanje ugodnega stanja bo izvajalcu ukrepa dodeljeno povračilo za nastale stroške v višini 462,2 EUR/ha za košnjo z rotacijsko kosilnico oziroma 520,41 EUR/ha za košnjo s strižno kosilnico v letu 2023. V kolikor ima izvajalec že vpisan KOPOP ukrep Posebni traviščni habitati (HAB) pa za izvajanje nadstandardnih zahtev prejme razliko do končnega zneska predvidenega za povračilo nastalih stroškov, to je 141,40 EUR/ha pri košnji z rotacijsko kosilnico oziroma 199,61 EUR/ha pri košnji s strižno kosilnico. Možna je tudi ročna košnja, pri čemer se prizna višina povračila stroška, ki velja za košnjo s strižno kosilnico. Znesek, določen na zgoraj navedeni način predstavlja neto vrednost na hektar in ga bo izvajalec ukrepa prvič prejel predvidoma do 1. 10. 2023.”

Sredstva se bodo dodeljevala še v letu 2023, izvajalec pa bo zaradi zagotavljanja dolgoročnosti rezultatov projekta na zemljišču vzdrževal vzpostavljeno stanje in ekstenzivno upravljal s travniki še najmanj do leta 2028.

Vabljeni k udeležbi!

Kontakt:

Zavod za varstvo narave, enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 LJ:

Judita Lea Krek, T: 01 244 53 52, E-naslov: judita.lea-krek@zrsvn.si

Andreja Papež Kristanc,T: 01 2445 365 , E-naslov: andreja.papez-kristanc@zrsvn.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

  • za območje Mišja dolina izpostava Velike Lašče, Stritarjeva cesta 8, 1315 Velike Lašče:

Peter Indihar, T: 01 788 88 42, E-naslov: peter.indihar@lj.kgzs.si

  • za območje Krimsko hribovje Menišija – Kapitov grič, Blatnica in Rakitna na izpostavi Vrhnika, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika:

Ana Pečjak, T: 01 750 20 08, E-naslov: ana.pecjak@lj.kgzs.si;

Blaž Bavdek, T: 01 750 20 09, E-naslov: blaz.bavdek@lj.kgzs.si