Mokrišči v Berju in Bodeščah očiščeni zarasti

V decembru 2020 in januarju 2021 so v sklopu  varstvenega cilja 4.1.1. Izboljšanje stanja ohranjenosti bazičnih nizkih barij potekala dela odstranjevanja zarasti na projektnih mokriščih v Berju in Bodeščah. Zaradi slabe nosilnosti mokrotnih tal smo z deli »lovili« temperature pod ničlo, ko tla pomrznejo in olajšajo dostop, dela so potekala tudi v času snežne odeje. Izvajalec del (Gozdarske storitve, Mark Klinar sp.) je izkazal veliko tehnično in logistično spretnost, saj so gozdarska dela v mokriščih precej zahtevna. Skupno je bilo odstranjenih 1,92 ha (V Berju 0,99 ha in v Bodeščah 0,93 ha) zarasti. Tudi na pogled so se površine mokrišč občutno povečale in odprle. V naslednjih letih se načrtuje upravljanje mokrišča z ročno košnjo in odstranjevanjem predrastkov, predvsem na območjih, ki so bila zarasla s črno jelšo.

Fotografije in besedilo Andreja Škvarč – OE Kranj