Povabilo – Študentsko delo v Mišji dolini

Študentke in študenti vljudno vabljeni!

Zavod Parnas potrebuje manjšo skupino študentov iz Mišje doline ali okolice za večkratno izvedbo akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem kanadske in orjaške zlate rozge v različnih delih Mišje doline, območja Natura 2000. Delo bo potekalo občasno v mesecih, juniju, juliju, avgustu in septembru.

Več informacij na spletni strani Zavoda Parnas