Mala barja na sejmu Narava – Zdravje 2021

Mala barja so se predstavila na letošnjem sejmu Narava – Zdravje 2021. Med številnimi stojnicami so nas obiskovalci lahko prepoznali po trstičju – značilnem sestoju mokrišč. Preko nagradne igre so sodelujoči spoznali pomembnost mokrišč in odkrivali raznolikost živalskega in rastlinskega sveta v njih ter kaj lahko storimo, da jih ohranimo. Pobliže so si z lupo lahko ogledali čisto pravo mesojedko. Kljub letošnjemu manjšemu obisku sejma zaradi aktualnih razmer je anketo izpolnilo skupaj več kot 50 ljudi. Obiskalo nas je tudi nekaj šolskih skupin.  Vsi sodelujoči so prejeli knjižico in plakat Mala barja, veliko življenja. Najbolj zavzeti pa tudi majčko ali vrečko.