Javno naročilo: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE

ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) IN POPULACIJ CILJNIH VRST TER NJIHOVIH HABITATOV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja – Marja IN PoLJUBA

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-227/1-O-18/PG z dne 17. 5. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) IN POPULACIJ CILJNIH VRST TER NJIHOVIH HABITATOV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja – Marja IN PoLJUBA za izvedbo projektov Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, Mala barja – Marja, in Obnovitev in Ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja, PoLJUBA. Rok za oddajo ponudb je 4.6.2018 do 13:00 ure.
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN003165/2018-W01

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!