Javno naročilo: SVETOVANJE O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 4304-0002/2022-2 z dne 23. 5. 2022 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je:

SVETOVANJE O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI S CILJEM IZBOLJŠANJA STANJA BAZIČNIH NIZKIH BARIJ (HT 7230), PREHODNIH BARIJ (HT 7140) IN TRAVNIKOV S PREVLADUJOČO STOŽKO (MOLINIA SPP.) (HT 6410) NA PROJEKTNIH OBMOČJIH PROJEKTA »IZBOLJŠANJE STANJA BAZIČNIH NIZKIH IN PREHODNIH BARIJ V OSREDNJI SLOVENIJI IN NA GORENJSKEM, MALA BARJA – MARJA«.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Številka objave je JN004121/2022-W01. Ponudbo je možno oddati do 22.6.2022 do 11. ure.

Povezava do objave, kjer je na voljo tudi razpisna dokumentacija: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=448514

 

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!