Film Življenje z Mišjo dolino, Zavod PARNAS

“Film ŽIVLJENJE Z MIŠJO DOLINO govori o Mišji dolini v občini Velike Lašče, ki je za območje Natura 2000 razglašena od leta 2013 po habitatni direktivi – med najbolj dragocenimi v njej so mokrotni travniki s prevladujočo modro stožko in bazična nizka barja. V 6 km2 velikem območju najdemo številne zavarovane in ogrožene rastline in živali…Če jo želimo ohraniti za prihodnje rodove, bomo morali začeti poslušati drug drugega – in kdaj prisluhniti tudi sami Mišji dolini.”

Celotna novica je  na voljo na spletni strani Zavoda PARNAS

Film je pripravil Zavod PARNAS, nastal pa je v produkciji  Different Angles Tadej Bavdek s.p. v projektu Mala barja-Marja.