Akcija odstranjevanja zlate rozge v Bodeščah

Po približno letu dni smo se 8. julija letos  ponovno vrnili na projektno območje v Bodeščah in skupaj z Društvom za varstvo okolja Bled izvedli akcijo odstranjevanja zlate rozge, invazivne tujerodne vrste. V primerjavi z lanskim letom je bila letos v času prve akcije v sezoni zlata rozga opazno manj razširjena, kar nakazuje na uspešnost vseh preteklih oz. do letos skupno že treh izvedenih akcij. K temu pripomore tudi čas odstranjevanja zlate rozge pred cvetenjem, s čimer veliko uspešneje preprečimo njeno širjenje.

Projektno območje Bodešče je letos pozimi dobilo novo podobo, saj se je v zimskem času, ko je bila nosilnost tal najprimernejša, odstranila lesna zarast (grmovje in nekaj tanjših dreves). Barjanska tla so bila zaradi zaraščenosti že precej osušena, kar je med drugim tudi posledica črpanja vode koreninskega sistema grmovnih in drevesnih vrst, ki rastejo na območju. Z njihovo odstranitvijo smo proces zaraščanja in posledično osuševanja upočasnili, učinek pa je opazen že po nekaj mesecih. Na območju se je že vzpostavil predel, kjer se zadržuje voda, kar predstavlja zametek življenjskega okolja različnim živalskim in rastlinskim vrstam, ki so vezane na mokrotna območja. Končni rezultat pa bo viden šele v naslednjih sezonah. Med drugim smo na včerajšnjem terenskem dnevu opazili nekaj hribskih urhov, dve belouški in več vrst kačjih pastirjev.

Fotografije: Petra Muhič