137 ur odstranjevanja invazivk  v Mišji dolini

Na projektnem območju Mišje doline je od 12. do 23. julija steklo 6. akcij ročnega odstranjevanja  invazivnih tujerodnih rastlin. Skupina dijakov in študentov je v delo skupaj vložila dobrih 137 ur. Akcije so potekale pod vodstvom Zavoda Parnas, ki je projektni partner v projektu Mala barja – Marja.

Več o invazivnih tujerodnih rastlinah in njihovi razširjenosti v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani invazivke.si.

“Invazivne tujerodne vrste (ITV) predstavljajo večplasten problem sodobne družbe in ekosistemov. ITV izpodrivajo domorodne vrste, rušijo občutljivo ravnovesje ekosistemov, poslabšujejo njihovo odpornost in onemogočajo njihovo trajnostno rabo. Večina vnosov ITV je nenamernih in so posledica globalne trgovine ali migracij ljudi. Izkoreninjenje ITV je lahko učinkovito le, če ITV odkrijemo dovolj zgodaj, ko se pojavlja še v zelo omejenem obsegu, in se hitro odzovemo z ustreznimi zatiralnimi ukrepi…”

Pri boju z invazivnimi tujerodnimi rastlinami lahko sodelujete tudi sami  s prenosom spletne aplikacije, ki je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS.